In onze dierenartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • * Naam, adres, postcode en woonplaats van cliënten.
 • * Telefoonnummer(s) en e-mailadres van cliënten.
 • * Naam, diersoort, ras, geslacht, kleur, gewicht, geboortedatum, chipnummer, paspoortnummer en polisnummer van de verzekering van uw huisdier(en).

Bovenstaande persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar dan kunnen we u mogelijk niet (volledig) helpen. Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om ze te verwerken en bewaren met inachtneming van onze plichten en uw rechten.

De plichten van de dierenartsenpraktijk:

Dierenkliniek Oog in Al is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • * Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • -voor zorgverlening aan uw (huis)dier;
  • -voor doelmatig beheer en beleid;
  • -communicatie en verzenden van informatie over onze producten, diensten en diergeneeskundige informatie.
 • * Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • * U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • * Alle medewerkers binnen Dierenkliniek Oog in Al hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • * Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • * Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de bewaartermijn zullen de gegevens worden verwijderd.

Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

 

 • Recente reacties