Geriatrische kat

Informatie

Uw kat wordt al een dagje ouder en we vinden het belangrijk daar even bij stil te staan. Oudere katten kunnen namelijk wel wat extra hulp gebruiken om actief en gezond te blijven. We beschouwen een kat als “oudere kat” vanaf een leeftijd van ongeveer 10 jaar; vanaf deze leeftijd begint het lichaam, soms ongemerkt, ouderdomskwaaltjes te vertonen.

Ook meer serieuze aandoeningen, zoals arthrose, nierproblemen en hartafwijkingen komen regelmatig voor bij de oudere kat. Deze aandoeningen kunnen zich ontwikkelen zonder dat dit in eerste instantie tot veel klachten leidt.

Herkennen

Het is belangrijk deze aandoeningen in een vroeg stadium te herkennen, zodat spoedig een behandeling kan worden ingezet, die verergering van de aandoening voorkomt of vertraagt. Daarom adviseren wij om bij iedere oudere kat jaarlijks een senior gezondheidscontrole uit te laten voeren. Tijdens deze controle wordt uw kat helemaal nagekeken. We doen een compleet lichamelijk onderzoek en een gebitsinspectie. Ook doen we urine onderzoek en bloeddrukmeting. Zo kunnen we in een vroeg stadium signaleren als organen niet goed functioneren, voordat er klinische klachten zijn. Als we in dit stadium al maatregelen nemen is de kans groot dat we klinische klachten kunnen voorkomen of in ieder geval kunnen uitstellen.

Symptomen die kunnen horen bij (beginnende) ouderdomskwalen en waar u dus extra attent op moet zijn, zijn onder andere:

  • Veel drinken/ veel plassen
  • Stram lopen of moeite met springen
  • Gedragsverandering (sloom/veel slapen of juist hyperactief)
  • Vachtverandering en slechte vachtverzorging
  • Afvallen
  • Veranderde eetlust (toegenomen of afgenomen)

Geen symptomen

Ook al vertoont uw kat nog geen van bovengenoemde symptomen, dan wil dat niet zeggen dat er geen beginnende ouderdomsziektes aanwezig kunnen zijn. Dus ook in dat geval adviseren wij om regelmatig, in ieder geval 1x per jaar, een senior controle uit te laten voeren. 

Naast ons onderzoek is dat een uitgelezen mogelijkheid om met u te bespreken wat u zelf kunt doen om uw kat gezond en vitaal oud te laten worden