Tarieven

Een overzicht in onze prijzen

Wij besteden het liefst zoveel mogelijk tijd aan onze patiënten. Onnodige administratieve handelingen voorkomen we dan ook liever. Daarom verzoeken wij de factuur na de behandeling te voldoen aan de balie.

Onderstaand vindt u de tarieven van de meest voorkomende behandelingen.

Wilt u een indicatie van een prijs voor behandeling anders dan bovengenoemd, dan kunt u dit bij ons opvragen. Het betreft een kostenindicatie. De exacte prijzen zijn afhankelijk van meerdere factoren. Denk hierbij aan het lichaamsgewicht van uw dier op de dag van de behandeling of onvoorziene complicaties.

U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de opgegeven tarieven. Wij doen ons uiterste best om zo dicht mogelijk bij het vooraf geïndiceerde kostenplaatje te blijven.

Tarievenoverzicht

Consult:

Consult:

Consult herhaling:

Klein consult:

Consult konijn/ knaagdier/ vogel:

€50,00

€41,25

€30,25


€50

Vaccinatie hond (incl. gezondheidscontrole/ consult):

Puppy vaccinatie, 9 weken leeftijd:

Puppy vaccinatie, 12 weken leeftijd:

Grote cocktail:

Kleine cocktail:

€69,50


€67,50

€70,00

€69,50

Extra vaccinaties excl. consult

Puppy vaccinatie, 6 weken leeftijd, nest (v.a. 3 pups):

 

Rabiës:

Kennelhoest injectie:

Kennelhoest druppel:

€31,50 per vaccinatie + 1 consult

€24,50


€38,50


€34,50

Vaccinatie kat (incl. gezondheidscontrole/ consult):

Kitten vaccinatie, 9 weken leeftijd:

Kitten vaccinatie, 12 weken leeftijd:

Katten- en niesziekte:

Niesziekte:

Niesziekte neusdruppel
excl. consult:


€69,50


€66,25

€69,50

€69,25€25,25

Operaties (incl. pijnstilling en nacontrole):

Castratie kater:

Castratie poes:

Castratie reu vanaf:

Castratie teef vanaf:

Castratie konijn (mannelijk):

Castratie konijn (vrouwelijk):

€102,20

€196,24

€274,02

€437,32


€114,04


€224,14

Overig:

Chippen en registreren:

EU Dierenpaspoort:

€45,76

€22,50

Tarievenoverzicht:

Consult:
Consult:
€ 50,00
Consult herhaling:€ 41,25
Klein consult:€ 30,25
Consult konijn/ knaagdier/ vogel:€ 50,00
  
Vaccinatie hond (incl. gezondheidscontrole/ consult):
  
Puppy vaccinatie, 9 weken leeftijd:€ 69,50
Puppy vaccinatie, 12 weken leeftijd:€ 67,50
Grote cocktail:€ 70,00
Kleine cocktail:
€ 69,50

Puppy vaccinatie, 6 weken leeftijd, nest v.a. 3 pups (Excl. consult):

€ 31,50 per vaccinatie + 1 consult

Rabiës (Excl. consult):

€ 24,50
Kennelhoest injectie (Excl. consult):€ 38,50
Kennelhoest druppel (Excl. consult):

€ 34,50

Vaccinatie kat (incl. gezondheidscontrole/ consult):
Kitten vaccinatie, 9 weken leeftijd:
€ 69,50
Kitten vaccinatie, 12 weken leeftijd:€ 66,25
Katten- en niesziekte:€ 69,50
Niesziekte:€ 69,25
Niesziekte neusdruppel (Excl. consult):€ 25,25
 Operaties (incl. pijnstilling en nacontrole):
Castratie kater:
€ 102,20
Castratie poes:€ 196,24
Castratie reu vanaf:€ 274,02
Castratie teef vanaf:€ 437,32
Castratie konijn (mannelijk):€ 114,04
Castratie konijn (vrouwelijk:€ 224,14
 Overig:
Chippen en registreren:
€ 45,76
EU Dierenpaspoort:

€ 22,50